HEY_TRBox_Photos_Web11.jpg
 

Katıl, Oyna, Paylaş

HEY! Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu, kentlerin nasıl tasarlandığını keşfetmeyi sağlayan bir kart oyunu. Bu kart oyunu, kentin limitlerini ve sağladığı olanakları temel alan bilgiyle yolan çıkan bir  tasarım aracı olarak geliştirildi. Oyun ayrıca, hem herkesin yaşanabilir kent kavramını tartışabileceği hem de beraber hayata geçirilebilecek gündelik hayat çözümlerini önerebileceği yöntemler sunuyor.Paylaşım platformu; vatandaşları, profesyonelleri ve belediye aktörlerini bütünsel düşünmeye yönlendirecek uzmanlardan, tasarımcılardan ve sanatçılardan yararlanarak kitle kaynaklı bir çalışma yapar. Yaşanılabilir kamusal alan tasarımını gerçekleştirmek adına çözümler üretmek için ortak bir kelime hazinesini Hayal Edin, Keşfedin, Tartışın.


 
HEY_TR_Izmir_Launch_Credits-TaptikOnagore_22.jpg

Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu Nedir?

HEY! kentli-tasarımcıların yaşanır, sevilir, paylaşılır kentler yaratmaları için kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan bir kaynak platformu. Proje içeriğini İstanbul’daki uzmanlar, tasarım aktivistleri, STK’lar ve sanat profesyonellerinden elde ediyor; anlamlı ve zamana dayanıklı bir  kent tasarımının yeşermesi için gerekli olan analitik, pratik ve yaratıcı zekâları bir araya getiriyor. Kart oyunu yaklaşımı her katılımcıya şehir tasarımı gibi kompleks bir alanın içerisinde dinamik bir yol sunuyor. Yazarak, tartışarak ve düşünerek katılım gösteren oyuncular kartları, kendi şehir tasarımlarının önceliklerini ve isteklerini göz önünde bulundurarak tekrardan organize ederek yeni bir tasarım kılavuzu oluşturuyorlar.

Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu,  canlı kamusal hayatı besleyen ve mahalle birlikteliğini öne çıkaran kendiliğinden örgütlenmiş  bir kent tasarımını gerçekleştirmek amacıyla kent-kurma konusunda disiplinler-ötesi bir metodoloji ile hazırlandı. Altı kategori altında toplanan 101 konu başlığı kamusal alanın temel bileşenlerini kapsıyor. Bu bakımdan, Tasarım Kılavuzu uzman desteği, iyi uygulama standartları ve başarı parametrelerine öncelik veren, onları müzakere edip prova ederek kent tasarımı girişimlerinde hayal gücünü öne çıkarmada vazgeçilmez bir referans olma işlevini görüyor. Hararetli konuşmalar, öncelikler üzerine yapılan  tartışmalar, paydaşların hesap verebilirliği, fiziki, toplumsal ve ekonomik konularla ilgili açık uçlu öneriler de nihai olarak bu oyunun bir parçası niteliğinde. Bir nesne olarak “kart destesi” ile “oyun” konsepti atölyelerde kullanılabilecek sosyal öğrenme boyutunu temsil ediyor. STK atölyelerinin kolaylaştırıcıları, yerel yönetimlerin politika yapıcıları ve tasarım profesyoneli paydaşların görüş birliği, derinlemesine tartışmaları ve öncelikleriyle paralel keşfe ve stratejik düşünmeye yaslanan, “kazanan çözüm”ün (bir başka deyişle özelleştirilmiş  bir kılavuzun) uç vereceği hayal gücüne dayalı bir rol üstlenme simülasyonu kurabilirler.

Bütün kartlar yeniden düzenlenebilir ve  spesifik, kompleks durumlar için yazılmış yeni konular üretilebilir. Bu sayede, uzmanların ve tasarım STK’larının da desteğiyle, kolektif hayal gücüne ve şahsına münhasır sorunların çözümüne olanak sağlanmış olur. Analitik, pratik ve yaratıcı aklın harmanlanmasıyla; Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu şehir tasarım sorunlarını şekillendiren, müzakere ettiren, rol oynatan ve tekrarlatan, gözden geçirten ve tartıştıran, ve çözüm önerileri sunduran proaktif bir oyun aracıdır. Projenin, SANALarc tarafından yürütülen İstanbul gibi şehirlerde kendi kendine organize olan kentleşme üzerine sürdürdüğü araştırmayla yakın bir bağı var. Taktiksel Kentleşme, Kendin-Yap Kentleşme, Pop-Up Şehirler, Akışkan Kentleşme ve Tabandan Tepeye Planlama pratikleri gibi örneklerle gelişen çağdaş küçük ölçekli müdahale pratikleri araştırmaya yön ve ilham veren bir yaklaşım. Tüm bu yaklaşımlar için temel öncül kenti birlikte tasarlamak için yeni tasarım araçlarına ve pedagojik kaynaklara ihtiyacımız olduğu gerçeğinin altını çiziyor. Farklı yöntemler, kullanıcı katılımı ve daha geniş işbirliklerinin oluşturulabilmesi için ortak bir kentsel tasarım dili ve bununla birlikte bir bilgi tabanını oluşturmayı hedefleniyor.

Paylaşım ekonomisi, çalışan merkezli bilgi ve yaratıcı GSYH ile tanımlanan 21. yüzyıl kentini her şeyiyle sahiplenmek için HEY! içeriğini Istanbullu uzmanlar, tasarım aktivistleri, STK’lar ve sanatçılardan oluşan geniş bir kitleden elde ediyor ve tüm kaynaklarını online olarak sunuyor. Bu proje formatında, şehir planlamanın temelleri ve zorlukları ile temas kurmakta geliştirdiği yenilikçi yaklaşım kolektif hayal gücünü ortaya çıkararak anlamlı ve sürdürülebilir şehir tasarımının ortaya çıkması için gerekli analitik, pratik ve duygusal zekayı bir araya getiriyor. Kolektif kaynak yaratma, katılımcıların cömert katkıları ve adım adım ilerleyen süreç, ortak gelecekleri ile temasa geçmeleri için vatandaşları güçlendirecek İstanbul’a özgü ince işlenmiş ve doğrusal olmayan şehir planlama kılavuzunu ortaya çıkardı.

Project Timeline

CLICK IMAGE TO ENLARGE

 
 
Hey!igi_OPENCALL_SahirUgurEren_005.jpg

HEY! Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu’nun Hikayesi

Proje nasıl başladı ve nasıl şekil aldı?

İlk Adımlar

SANALarc’ın bu projesi 2013 baharında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tasarımı Departmanını, vatandaşların da şehir tasarımında söz sahibi olmasını sağlayacak bir tasarım kılavuzu geliştirilmesine ikna etmeye çalışırken ortaya atıldı. 2013 yazının başlarında gerçekleşen Gezi Parkı hareketinde ise insanların şehir tasarımı hakkındaki yetkilerinin ellerinden alınmasının yarattığı endişe gözle görülebiliyordu. Vatandaşlar ve aktivistler kamuya açık alanların özelleştirilmesine ve doğal kaynakların kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle yozlaşmasına bir başkaldırı olarak Gezi Parkı’nı işgal etti. O yıllarda, ani kentsel dönüşüm politikasına ve ekonomik reformlara karşılık olarak İstanbul’un şehir tasarım kültürü yeni metotlar, tasarım araçları ve aktivist tasarım organizasyonları konusunda cebelleşiyordu. Bu ani pratikler, daha büyük kurumsal değişimler yaratmadı ya da başka bir deyişle şehirle ilgili organizasyonlara güç kazandıramadı. Kültürel kurumlar tasarım hareketini yönetirken, az sayıdaki belediye, özel sektör aktörü ve kamu politikası düşünce kuruluşu, kenti alternatif şehir tasarım stratejilerine açık olarak görmüyordu. Kadıköy’deki TAK yerel belediyeler, tasarım aktivistleri ve vatandaşlar ile ortaklığı benimseyen bir istisna olarak ortaya çıktı ve vatandaşları ilerici kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirmeyi amaç edindi.

Bu süreçte, SANALarc’ın araştırma grubu kendilerine stüdyonun hangi yollarla şehrin paylaşılan geleceğine yeni hayallerle nasıl katkıda bulunacağını sordu. Stüdyo, ilk olarak faal tasarım aktivistleri, vatandaşlar, katılımcı kültürel kurumlar, ve kentsel tasarım departmanlarına seslerini daha çok duyurmak için yardım etmeye odaklandı. Şehir tasarım terimlerini bağlamlarında öğrenmenin ve birlikte yeniden keşfetmenin kutuplaşmış paydaşları bir araya getirebileceğini düşündü.  Sanatçıların duygusal zekasının dışavurumlarının itaatsizlik, uzmanların teknik bilgilerinin ise dogmatik olarak algılandığını gözlemledik. İki taraf da günbegün daha da yüksek bir şekilde bağırmaya başlamıştı.Şekil Alırken

2013 sonbaharında SANALarc tasarım kılavuzunu bir “kart destesi” olarak oyunlaştırmak için ilk denemesini başlattı. Kartlar, duygusal zeka (görsel bir imaj) ve teknik bilgiyi (şehir tasarım tanımı ve eylemi) bir araya getiren birer diptik olarak düşünülebilir. Arkitera’nın Yürünebilir Kentler üzerine düzenlediği konferansta da bu oyun kullanıldı, Atölye katılımcıları karttaki konulardan onlar öncelikli olanları belirlediler ve konular hakkında tartıştılar. Böylelikle tüm katılımcılar eşit söz sahibi oldu, ve bu da yenilikçi tartışmalara ve önerilere olanak sağlandı. Katılımcılara uzman olmak, profesyonel deneyim veya fikir sahibi olmak gibi yükümlülükler getirilmedi- ellerindeki kartlardaki bilgileri kullandılar veya tasarım önerilerinin gelişmesi için yeni kartlar hazırladılar. Yürüyüş atölyesi, aracın katılımcıları proaktif olmalarını teşvik edebileceğini, tasarım pratiğinin yeni yönlerini keşfetmelerini sağlayabileceğini ve spesifik tasarım çözümleri konusundaki tartışmaları kolaylaştırabileceğini kanıtladı.

SANALarc, 2014 kışında Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu ismi ile oyunlaştırılmış bir kentsel tasarım kılavuzu projesine başladı. IDEO’nun yöntem kartları, ARUP’un “Değişim için Sürücüler” projesi, ve  Center for Urban Pedagogy (Kentsel Pedagoji Merkezinin) Sokak Satıcıları Güç Posteri’ni inceleyen araştırma ekibi, bu tasarım ve eğitim araçlarının profesyonel olarak nasıl kullanıldığını, nelerden ilham aldıklarını, katılımcı tasarım pratiklerini nasıl desteklediklerini ve tasarım tartışmalarına nasıl dahil olduklarını inceledi.  Center for Urban Pedagogy (Kentsel Pedagoji Merkezinin) Sokak Satıcıları Güç Posteri önemli yanı sokak satıcılarının hukuğa uygun bir şekilde davranması ve kamusal alana sosyo-ekonomik katkılarını gösteren bir infografik olmasıydı. Bir tasarım kılavuzu bağlamında, kentsel tasarım konu ve tanımları, bu konuların kentsel tasarımda neden önemli olduğunu ve bu konuyu şehir tasarım önerisi olarak uygulamanın nasıl yönlendirileceğini bulmayı hedefledik. Kritik düşünce; birçok aktörün hem duygusal hem de teknik zekasına erişmek ve İstanbul’un spesifik zekasından faydalanmak ve bu zekayı  paylaşmak ve takdir etmekte yatıyordu. Amaç; şehir tasarımının kırılgan ve parçalanmış düşüncelerine bir ses vermek, inşa edilmiş ve deneyimlenmiş olarak şehir tasarımı hakkında tartışmak ve şehrin sabit ve plastik karizmasını paylaşmak -- yaşam kültürü ve yaşayan kültürüyle bir dinamizm. Buradaki asıl soru, kamusal yaşamı desteklemek için kentsel formu tekrar yaratacak bu farklı zekaların nasıl ortaya çıkarılacağıydı. Ve her bir şehre, bilgisini paylaşacak, kendine has zekasını açığa vuracak ve küreselleşmiş bir kültür içerisinde kendi sesini duyuracağı bir platform sağlayabilir miydik? Güncel mimarlık ve kentsel tasarım pratikleri son kullanıcı ve kent topluluklarının aktif katılımına gerek duyuyor. Bu ihtiyacı karşılamak ve bu yeni kitleyi işbirlikçi tasarım sürecine dahil etmek için yeni süreçler, tasarım araçları ve yöntemleri geliştirilmelidir. Çoğu uzmanın kabul ettiği, elimizdeki araçların bu yeni kitleyi diyalog sürecine dahil etmekte yetersiz olduğu yönündedir.  Writers meet-up at Studio X, Istanbul, 2015

Writers meet-up at Studio X, Istanbul, 2015

İlk Lansman

İlkbahar 2014’te stüdyo, StudioX İstanbul’un da desteğiyle HEY! Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzunu katılımcılara açık bir çağrıyla resmen  başlattı. Onların desteği; tasarım düşüncesinin, tasarım iletişiminin ve tasarım mükemmelliğinin bu yeni şehir tasarım aracının gerçekleştirilmesini güvence altına aldı. Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzuna yön veren temel değer, kentlerin bizim medeniyetlerimiz olduğu ve nesiller boyunca farklılıklar tarafından yeniden yaratıldığı inancıdır. Bu kolektif gayret ruhuna katkıda bulunan bütün içerikler halka açık kullanım için dijital ortamda bulunur, proje yaratıcı ekibi bir diğer tasarım içeriklerini eşit bir şekilde paylaşır (ya da örnekleme, borç alma, bağlamsallaştırma) ve tüm kaynaklar pedagojik araçlarla atölye liderlerini güçlendirir. Sonuç, kolektif bir şekilde yaratılmış ve yeni toplulukların üzerine ekleme yaparak gelişebileceği bir tasarım aracı oldu, fakat katkıda bulunan her topluluğunun farklı dokunuşu özel sesini yansıtır. Bu deneyim, bir kişi kartları keşfetmeye ve 200 kişinin benzersiz katkısıyla karşılaşmaya başladığında ve kendi seslerinin ve bu sesin şehir planlamadaki katkısını fark etmeleriyle başlıyor.

Sonbahar 2014’te STUDIO X’teki katılımcılar için Açık Çağrı ilanı sonrasında, katılımcılar oyunlaştırma fikrini, nasıl oynanabileceğini, insanların bunu nasıl kullanacaklarını öğrenip öğrenemeyeceğini ve doğrusal olmayan formatlamanın fazla kaçıp kaçmayacağını tartıştılar. Sormadıkları tek soru ise neden katkı sunmak isteyecekleriydi. Sunulan temel değer bilgi paylaşımı olduğunda insanların cömert ve paylaşıma istekli olduğu açık olduğu için bu da projeyi teşvik eden bir adım oldu. Herkes fayda hakkındaki fikirlerini askıya almıştı. Markalaşma, oyun tasarımı ve iletişimden oluşan tasarım süreci İstanbul’un alternatif yaratıcı endüstriler topluluğundan farklı insanlarla başladı. 2015’te Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu’nun açık bir marka tasarımı, tavrı ve estetik yaklaşımı olmuştu bile: eğlenmeyi teşvik etmek için naif, değişimlerin mümkün olabileceğini hayal edecek kadar cesur bir aksiyon alma çağrısıydı bu. 2015-6’da MAXXI Passion Joy and Fury ve Antalya Mimarlık Bienali HEY! Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu’nu grup sergilerine katkı sunması için davet etti. Bu tanınırlık projeyi ulusal ve uluslararası ilgi odağı yaparken, İstanbul’un 2017 UNESCO Tasarım Şehri olma için yaptığı başvuruya da katılmasını sağladı. Istanbul’un yaratıcı topluluğunu, şehir planlama know-how’ını ve canlı sanatçı kültürünü istanbul ve ötesi ile paylaşma misyonumuz anlamlıydı. Atölyeler, editoryaller, buluşmalar ve etkinliklerle dört yıl içerisinde olgunlaşan proje, dünyanın dört bir yanında 21. yüzyıl şehirlerinin aradığı yenilikçi ve çağdaş doğrusal olmayan tasarım odaklı düşünmeyi bünyesinden barındıran bir tasarım aracı buldu.


Birinci Baskının Yayımlanması

Şimdi Kasım 2018’de YEM Yayın bu kart oyununun ilk edisyonu Türkçe ve İngilizce olarak yayınlıyor. HEY! Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu yeni kategoriler, konular yaratma ve elindeki başlıkları yeni kentlere uyarlama sürecinde. Tek-günlük pazar yerleri ve kamusal alanda sanat kategorilerini Sydney kenti, gençlik ve katılımcı tasarım başlıklarını Lizbon ve Tarih ve Ekolojik Koridorlar başlıklarını ise İzmir’e spesifik bilgiler ile 2019 yayını için geliştiriyor. Bu kart oyununun liseden yüksek lisansa, tasarım eğitiminde kullanılan pedagojik bir araç olarak kullanılmasını teşvik edecek profesyonel ve akademik işbirlikçileri bulmak için çalışıyor.

 
 

Ekip

 
 

Kurucu

Alexis Şanal / ŞanalArc

Alexis' vision of a streamlined relationship between people and the design of their environment reflected in her academic and professional pursuits. She has received awards for her architectural/urban design contributions to the community which reflect her passion is learning, cultural and civic environments that serve living culture embracing technologies and ecologies intelligently with the physical and natural environment. She currently leading research in Istanbul street markets structure, the Pazar, launching the Wedgetopia initiative for transforming residual land into vibrant urban places, and a member of Bomontiada’s creative board for a district wide public realm realization. MIT, MCP 2002, SCI-Arc, BArch, 1995.  (1974, Los Angeles)

sanalarc.com

araştırmacı / Edİtör

Semra Horuz

Proje koordİnatörlerİ

Ulufer Çelik, Dilşad Aladağ

stajyerler

Julie Brun, Keimpke Zigterman

Grafİk tasarımcı

Didem Ateş Mendi                                                     

kİmlİk tasarımcısı

Memed Erdener         

EDİTÖRLER

Linda Shahinian, Serhan Ada

METİN YAZARI

Gülcan Evrenos

TÜRKÇE ÇEVİRMEN

Emre Ayvaz

İllÜSTRATÖR

Piknik Works

İLETİŞİM TASARIMI

ONAGÖRE

Web VERİTABANI TASARIMI

Bilende

PEDAGOJİK DANIŞMAN

Simon Johnson

SPONSOR

Studio X Istanbul

YAYINCI

YEM Yayınları